top of page

נשמח לייעץ לאנשי מקצוע וארגונים בנושאים הבאים:
  • חוגים משולבים בתחום הפנאי

  • חוגי מוסיקה לאנשים עם מוגבלות

  • תכניות חברתיות בשילוב

 

bottom of page