top of page
7.png

פיתוח קול לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

שעה וחצי

זמן

מחון התאמה למקהלה,חומרי עזר, הדגמה, התנסות

כולל

למידע נוסף התקשרו: 052-2304979

האם לימודי פיתוח קול מסורתיים מתאימים לאנשים עם מוגבלות שכלית, או שאולי יהיה נכון להתאים אותם עבורם? ואם כן, באיזה אופן - תחת איזו חשיבה... ובמה יהיו שונות מטרות הלימוד...?
בהרצאה נעסוק בהיבטים המוסיקליים והחברתיים בלימודי פיתוח קול על רקע השפעת הלקות ונציע מסגרת עבודה ותכנים אלטרנטיביים

פיתוח קול מסורתי מאמן את המשתתפים בהיבטים מקצועיים כמו טכניקה, גוון צליל, הרחבת מנעד וכדומה. בהרצאה נבחן את השפעת הלקות על היכולת של אנשים עם מוגבלות שכלית להצליח בלימודי פיתוח קול מסורתיים, נעסוק גם בהיבטים חברתיים כמו שילוב ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונציע חשיבה אלטרנטיבית הכוללת מסגרת פעילות, שיטות עבודה ותכנים מותאמים ללימודי פיתוח קול ושירת מקהלה לאנשים עם מוגבלות שכלית.

bottom of page