top of page

איך לבחור שיר למקהלה

בחירת השיר הנכון למקהלה, מעלה את הסיכוי לביצוע איכותי, מאפשרת ליותר זמרים להשתתף בו ותורמת לתהליך למידה מהנה ללא אכזבה ותסכול בקרב הזמרים. בהדרכה נלמד שיטת עבודה שתעזור לנו לבחור שיר עם פוטנציאל גבוה לביצוע מוצלח ואת האפשרויות להתאים אותו ליכולות הזמרים דרך התייחסות למרכיבים: מבנה, סולם מתאים, ארגון המילים והנשימות, התאמת קווים מלודיים, קצב, הפקה מוסיקלית. דפי עזר בנושאי ההדרכה.

נושאים בהדרכה

איך לזהות שיר עם פוטנציאל גבוה להצלחה/ איך מתאימים את מרכיבי השיר לזמרים/ כלים ללימוד השיר/ דגשים בהפקה מוסיקלית

bottom of page