top of page

איך לבנות חוג משולב במסגרות פנאי

"הייתי רוצה שיהיה לי פה חוג לאנשים עם מוגבלות ואנשים ללא מוגבלות יחד, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. יש לי פה פעילות עם מתנדבים אבל זה לא אותו דבר...." (מנהלת מרכז פנאי עירוני).

בשביל להציע חוג פנאי לאנשים עם וללא מוגבלות ביחד, צריך יותר ממתנדבים. צריך לדעת איזה חוגים מתאימים לפעילות משולבת, להכיר את הכלים המעשיים שיעזרו לנו לבנות אותה, ללמוד טכניקות להנחיה חברתית ועוד. ההדרכה נותנת את כל הכלים האלה והיא מיועדת למדריכים ומנחים מקצועיים במסגרות פנאי. ההדרכה כוללת גם את הליווי שיידרש לכל מסגרת בתהליך ההקמה של החוג.

נושאים בהדרכה

איך לפרסם, להסביר ולגייס משתתפים לפעילות, איך לבנות תכנית חברתית מלווה, איך מנהלים תקשורת ואינטראקציה חברתית בקבוצה משולבת ועוד.

bottom of page