top of page

איך להתאים שיר למקהלה משולבת

בחירת השיר הנכון למקהלה, מעלה את הסיכוי לביצוע איכותי ומאפשרת ליותר זמרים להשתתף בו.
בהדרכה נלמד איך לבחור שיר עם פוטנציאל גבוה לביצוע מוצלח ואיך להתאים אותו ליכולות הזמרים.
נתנסה במרכיבים הבאים: מבנה, סולם מתאים, ארגון המילים והנשימות, התאמת קווים מלודיים, קצב, הפקה מוסיקלית.

נושאים בהדרכה

איך לזהות שיר עם פוטנציאל גבוה להצלחה/ איך מתאימים את מרכיבי השיר לזמרים/ כלים ללימוד השיר/ דגשים בהפקה מוסיקלית

bottom of page