top of page

איך לקבל זמר עם מוגבלות למקהלה בעזרת מחון התאמה

"אם אנחנו רוצים לדעת לגבי זמר עם מוגבלות, אם הוא יכול להצליח בפעילות המקהלה, כדאי להציע לו לעשות איתנו מחון התאמה למקהלה שייתן לנו אינדיקציה ליכולות המוסיקליות והחברתיות שלו. האפשרות שלנו לזהות את היכולות האלה אצל זמרים עם לקויות קוגניטיביות ותקשורת ללא כלי עזר מותאם, היא די נמוכה והמחון הוא כלי מקצועי למטרה הזאת. המחון לוקח בחשבון את ההשפעה האפשרית של הלקות על המיומנות, ומכוון אותנו בהתאם, לזהות אותה. למשל - כשהמחון בודק דיקציה, הוא מגדיר 3 רמות לשליטה של הזמר במיומנות, ומכוון אותנו לרמת השליטה שתתאים למקהלה שלנו. בנוסף, המחון מכנס את כלל המשתתפים לאותה מסגרת תוכן וציפיות, ומאפשר לנו כלים ואפשרויות לעשייה משותפת.
"

נושאים בהדרכה

מה פתאום לעשות אודישן לזמר עם מוגבלות/ גבולות גזרה במיומנויות מוסיקליות וחברתיות/ הקשר בין מחון ההתאמה לתוצרים איכותיים

bottom of page