top of page

הדרכה - איך לקבל זמר עם מוגבלות למקהלה

"כשאנחנו רוצים לדעת אם זמר עם מוגבלות מתאים למקהלה שלנו, כדאי לעשות לו "מחון התאמה למקהלה", שייתן לנו אינדיקציה ליכולות המוסיקליות והחברתיות שלו. האפשרות שלנו לזהות את היכולות האלה אצל זמרים עם לקויות קוגניטיביות ותקשורת ללא כלי עזר מותאם, היא די נמוכה והמחון הוא כלי מקצועי למטרה הזאת. המחון לוקח בחשבון את ההשפעה האפשרית של הלקות על המיומנות, ומכוון אותנו בהתאם, לזהות אותה. למשל - כשהמחון בודק דיקציה, הוא מגדיר 3 רמות לשליטה של הזמר במיומנות, ומכוון אותנו לרמת השליטה שתתאים למקהלה שלנו.

נושאים בהדרכה

אודישן לזמר עם מוגבלות/ גבולות גזרה במיומנויות מוסיקליות וחברתיות/ הקשר בין מחון ההתאמה לתוצרים איכותיים

bottom of page