top of page

הקשבה ככלי בשילוב חברתי

ההקשבה היא הכלי העיקרי למתן מענה מותאם בהחלטות ובהכוונת מקבלי השרות. להקשבה רבדים רבים, והבנתם תעזור לנו לזהות את מהלך הסיטואציה ולהציע את המענה הנכון. לדוגמא: תלמיד שחוזר שוב ושוב על אותו משפט, עלול לגרום לנו להגיב בכעס על החזרתיות. אבל אם נדע לזהות מה הרגש שנמצא מתחת למשפט החוזר - למשל חשש מאכזבה, או כעס, נדע להנחות את התלמיד בהתאם - "אני רואה שאתה חושש, אבל אתה יכול להפסיק לדאוג, אני אלווה אותך.. ." בהדרכה נלמד את התהליך להקשבה שרותית על ידי תרגול סוגי הקשבה שונים דרך סימולציות לסיטואציות חברתיות רגשיות

נושאים בהדרכה

סוגי הקשבה/ כיצד לנהל הקשבה/

bottom of page