top of page

הרצאה - דגשים בהגברה למקהלות ילדים

הגברה נכונה תורמת רבות לאיכות ההופעה של המקהלה. בהדרכה נלמד לתכנן את ההגברה שדרושה לנו בהתאם למקום האירוע ולאופי השירים של המקהלה. נלמד לשרטט SET UP במה ולהכין מפרט טכני בהתאם. נכיר את סוגי המיקרופונים השונים וכיצד להתאים אותם למקהלה, ונלמד איך לעבוד מול חברת ההגברה ולהנחות את טכנאי ההגברה במהלך ההופעה.

נושאים בהדרכה

SET UP הגברה למקהלות/ הגברה לאירועי פנים וחוץ/ שימוש נכון במוניטורים ומיקרופונים/ תכנון במה ומיקום סולנים

bottom of page