top of page

כלים לניצוח והנחייה במקהלה משולבת

פרקטיקה במקהלה משולבת, מורכבת משיטות עבודה, טכניקות הנחייה וכלים מעשיים המבוססים על עיקרון "עיצוב אוניברסלי", שמטרתם היא להנגיש את חוויית המקהלה לכמה שיותר זמרים. בסדנה נתנסה בעבודה עם הכלים העיקריים שעוזרים לנו להנגיש את הפעילות לזמרים עם וללא מוגבלות.

נושאים בהדרכה

תנועות ניצוח/ טכניקות בהנחיה חברתית/ זמרי עוגן/ העמדה וחלוקה לתפקידי שירה/ מקפצה להעצמה/ SETTING מותאם

bottom of page