top of page

מערכי שיעור להכלה

מערכי שיעור לשילוב חברתי מבוססים על פעילות קבוצתית במטרה לאמן את התלמידים לנהל תקשורת ואינטראקציה חברתית בחווייה משולבת. כל מערך עוסק בנושא חברתי ומנגיש אותו לתלמידים בעזרת התנסות מעשית ושיח קבוצתיים. מערכי שיעור לדוגמה: מפגש בנושא חברות, מפגש בנושא כשלונות, מפגש בנושא גבולות, הקשבה ועוד. בסדנה נלמד כיצד להנחות את מערכי השיעור לתלמידים. מערכי השיעור יכולים להוות חלק מובנה בתכנית בית ספרית לשילוב חברתי (קישור ל "חברה בכיתה" איך לבנות תכנית שנתית לשילוב חברתי) או לשמש כפעילות משולבת לא קבועה, בהתאם לצרכי בית הספר. הסדנה כוללת התנסות בתרגול מערכי השיעור עם המשתתפים

נושאים בהדרכה

bottom of page