top of page

סיפור מיזם מקהלות מעבר לקול

פרויקט המקהלות הוקם במטרה לקדם שילוב בין אנשים עם וללא מוגבלות, דרך שירת מקהלה בפעילות פנאי. בשנת 2015 הוקמה המקהלה הראשונה בכפר סבא ולאחר שנתיים הוקמו שתי מקהלות בערים אשדוד ועכו. הפרויקט פעל בין השנים 2015-2021 ולקחו בו חלק מעל ל 120 זמרות, זמרים ואנשי צוות עם וללא מוגבלות.
המקהלות זכו להצלחה רבה בפעילות המוסיקלית ולהכרה על פועלן החברתי והמקצועי לפיתוח ידע ושיטות עבודה בשילוב במוסיקה. במשך שנות פעילותן, שמרו המקהלות על מסגרת עבודה קבועה שכללה חזרות שבועיות, הופעות ושיתופי פעולה עם הקהילה. מודל ההפעלה של המקהלות - ""המודל לשילוב שוויוני במוסיקה"" והכלים המעשיים שפותחו בפעילות, היוו בסיס להשתלמויות וקורסים בנושא השילוב למורים וסטודנטים במוסיקה ובטיפול במוסיקה.
מקהלה משולבת היא לא אדפטציה של מקהלה שאינה משולבת. זוהי פעילות שאינה מקדשת הישגיות כמדד עיקרי להצלחה אלא עוסקת בחיבור הטבעי בין בני האדם, על בסיס החוזקות והיכולות שלהם. איך נרקם הרעיון להקמת המקהלות, מי לא הסכים לממן אותו, ההבנה שצריך להמציא מודל מקצועי חדש לפעילות, איך מגייסים זמרים ללא מוגבלות, תמונות סיפורים וסרטונים, סיפורי הצלחה, חברויות שנרקמו והיכרות עם הזמרים והזמרות שהפכו את מעבר לקול למיזם ייחודי ופורץ דרך בשילוב - כל אלה מובאים בהרצאה פרונטלית במשך שעתיים. מרצה: אורי שחר יזם ומנהל הפרויקט.

נושאים בהדרכה

יזמות בשילוב

bottom of page