top of page

עיצוב אוניברסלי בחזרות מקהלה

בהרצאה נכיר כלים מקצועיים לעבודת מקהלה בעיצוב אוניברסלי, נלמד את יתרונותיהם וכיצד לשלב אותם בחזרות ובפעילות השוטפת. נושאים לדוגמה: מרכיב ה "מקפצה" להעצמה אישית, שימוש ב"זמרי עוגן", טכניקה להעמדה וחלוקה לתפקידי שירה, שימוש במחוון התאמה לקבלת זמרים עם מוגבלות למקהלה, setting חזרה מותאם.

נושאים בהדרכה

מורות למוסיקה/ מנצחות מקהלה/ מנחות מקצועיות במוסיקה בחינוך ופנאי/ מנהלות מגמות מוסיקה/ תרפסטים במוסיקה

bottom of page