top of page

פתרונות לסיטואציות חברתיות בפעילות משולבת

בפעילות עם משתתפים עם מוגבלות, אנו עדים לפעמים לסיטואציות חברתית שאנחנו לא מורגלים בהן. הדבר עלול להעיב על הפעילות - לפגוע בחוויה החברתית ולקטוע או לעכב את העשייה המקצועית. בסדנה נלמד כלים ורעיונות לתיווך מצבים מסוג זה, נדמה מקרים חברתיים רגשיים ברמות משתנות ונבחן מענים שונים לפתרון. נכיר טכניקות לתיווך והנגשה של הסיטואציות, שמטרתן לגייס את המשתתפים להמשך פעילות. נבחן את המקרים גם בהיבטים של שילוב וכיצד עלינו לפעול לאיזון בין הצורך לשמור על הפעילות המקצועית, לצורך בשמירת חוויה חברתית מכילה.

נושאים בהדרכה

תיווך חברתי/ SETTING מונע / הנגשה/ למידה רגשית חברתית/ דוגמאות ופתרונות

bottom of page