קורס להלחנת תרגילי שירה

תרגילי שירה קצרים הם כלי מקצועי מצוין ללימוד ואימון מגוון מיומנויות ויכולות שפתיות, מוסיקליות וחברתיות. ניתן להשתמש בהם בתחומים: טיפול במוסיקה, קלינאות תקשורת, מקהלה, פיתוח קול, לימוד שפתי לאנשים עם מוגבלות ועוד. בקורס יתרגלו המשתתפים כתיבה והלחנה בעזרת חוברת מקצועית. נדרש ידע בסיסי בנגינה

נושאים בהדרכה

לצפייה בחוברת הקורס (קישור)