top of page

שילוב בעזרת תרגילי שירה

פיתוח קול חברתי הוא כלי מקצועי בשילוב. הוא כולל תרגילי שירה לאימון תקשורת ואינטראקציה חברתית בין משתתפים בפעילות משולבת. בהדרכה נכיר תרגילי פיתוח קול מסוג "היכרות" ומסוג "נושא" ואת הטכניקה להנגיש אותם לזמרים דרך הנחיה וניצוח מותאמים. פיתוח קול חברתי מתאים ככלי מקצועי לשילוב במקהלות רגילות ומשולבות לילדים ובוגרים. ערכת ההדרכה למשתתפים: דפי עזר, תווים והקלטות לתרגילי שירה חברתיים.

נושאים בהדרכה

תרגילי פיתוח קול מסוג "היכרות"/ תרגילי שירה לאימון נושא מוסיקלי/ טכניקות בהנחיה חברתית/ אינטראקציה ברמות קושי משתנות

bottom of page