top of page

איך לבנות תכנית חברתית לשילוב

"חברה בכיתה" היא תכנית לאימון בתקשורת והכלה בין תלמידים ואפשר ליישם אותה במסגרת כיתה משולבת, כיתה רגילה, או כפעילות בית ספרית רחבה. התכנית רואה באינטראקציה משולבת מיומנות נרכשת ומציעה פורמט לתרגול חברתי קבוע ומתמשך. בנוסף כוללת התכנית 10 מערכי שיעור להכלה בשילוב חברתי, בעזרתם ילמדו תלמידים עם וללא מוגבלות לנהל מצבים חברתיים ורגשיים ואת התקשורת ביניהם. לצפייה בתכנית "חברה בכיתה" לחצו כאן

נושאים בהדרכה

bottom of page