top of page

17 שיעורי שירה ונגינה לאנשים עם מוגבלות שכלית

לימודי המוסיקה כוללים נושאים שונים ודורשים אימון רב. נגינה, שירה, תיאוריה של המוסיקה, הרמוניה, קריאת תווים - כולם חשובים לחוויית למידה למטרות העשרה והנאה. גם אנשים עם מוגבלות בוחרים ללמוד מוסיקה לאותן מטרות אך מתקשים להצליח בחוויית הלימוד המסורתית שמבוססת על תוכן ושיטות לימוד שאינן מותאמות ליכולות שלהם. המודל שנלמד בהרצאה מציע דרך נוספת להפעלת מערך שיעורי מוסיקה מבוסס "עיצוב אוניברסלי" הכולל תכנים ושיטות עבודה מונגשים.

נושאים בהדרכה

בהרצאה נכיר מודל להפעלת 17 שיעורי מוסיקה לאנשים עם מוגבלות שכלית בתחומים שירה, שיעורי כלי, הרכבי נגינה, העשרה וסאונד בלימוד יחידני וקבוצתי.

bottom of page