• מעבר לקול

איך לבנות חוג פנאי לאנשים עם וללא מוגבלות


 

הרצאת זום 17 דקות על המשמעות של המרכיבים השונים בפעילות משולבת ויחסי הגומלין ביניהם.