• מעבר לקול

אינטראקציה זה עניין של תקשורת


 

סרטון שמסביר את הקשר בין תקשורת לאינטראקציה חברתית בשילוב אנשים עם מוגבלות. לפעמים, אנחנו שומעים מורים בכיתה או מדריכים בפעילות משולבת, אומרים: "כן, יש אצלנו משתתפים עם וללא מוגבלות אבל זה לא שהם באמת יכולים להיות יחד. צריך לעזור להם כי הם מתקשים באינטראקציה חברתית".

זה נכון שאנשים עם מוגבלות מתקשים באינטראקציה חברתית, אבל גם לאנשים ללא מוגבלות, קשה לפענח תקשורת אצל אנשים עם מוגבלות וככה, שתי הקבוצות מתקשות באינטראקציה אחת עם השנייה. או בקיצור - אינטראקציה זה עניין של תקשורת.