• מעבר לקול

פיתוח קול חברתי - "אני מזמינה"

תרגילי שירה לאימון תקשורת והכלה חברתית
אני מזמינה
פיתוח קול אני מזמינה
.pdf
Download PDF • 179KB