• מעבר לקול

בשביל מה עושים שילוב לאנשים עם מוגבלותשילוב חברתי לא מתקיים רק מול אנשים עם מוגבלות. שילוב חברתי מתרחש לאורך ההיסטוריה בניסיון לגשר על פערים בין קבוצות שאופיינו בהדרה חברתית, לקבוצות שביססו את מעמדן כזרם המוביל. הם כללו חקיקה, שינוי השיח הציבורי ומתן הזדמנויות שוות להצלחה בחוויות החיים. ניתן לזהות בהם את המרכיב המוסדי המתייחס להכרה של המדינה בשוויון זכויות ופועל לאפשור חוויות חיים שלא התאפשרו בעבר, ואת המרכיב האנושי להכלה רגשית המתייחס לתקשורת בין אישית, להיכרות ולאמפתיה.


שילוב לאורך ההיסטוריה, מבוסס על רעיונות חברתיים בשוויון זכויות ומתאפיין בעקרונות מעשיים דומים ובאותן מטרות. שילוב אנשים עם מוגבלות, כולל כל הלקויות, אינו יכול להיות שונה, וצריך להתקיים תחת אותה חשיבה ועקרונות. המטרה בשילוב אנשים עם מוגבלות היא לשנות תפיסה ביחס ליכולת שלהם להשתתף ולהצליח בחוויות החייםבשביל מה עושים שילוב
.
Download • 1.32MB