top of page
  • תמונת הסופר/תמעבר לקול

דגשים בהגברת מקהלות ילדים

להכיר את מרכיבי ההגברה, ללמוד להיעזר בהם לתוצאות שירה טובות יותר, ללמוד לעבוד מול חברת ההגברה. נלמד לתכנן הגברה בהתאם לאירוע ואופי השירים, נלמד לשרטט SET UP במה ולהכין מפרט טכני לחברת ההגברה, נכיר סוגי מיקרופונים וכיצד להתאים אותם למקהלה


מעבר לקול

bottom of page