top of page

דגשים בהגברת מקהלות ילדים

להכיר את מרכיבי ההגברה, ללמוד להיעזר בהם לתוצאות שירה טובות יותר, ללמוד לעבוד מול חברת ההגברה. נלמד לתכנן הגברה בהתאם לאירוע ואופי השירים, נלמד לשרטט SET UP במה ולהכין מפרט טכני לחברת ההגברה, נכיר סוגי מיקרופונים וכיצד להתאים אותם למקהלה


מעבר לקול

bottom of page