• מעבר לקול

הזכות להתאכזב
אם אנחנו מתמודדים על תפקיד חדש בעבודה או נרשמים לתחרות ספורט, יתכן שיבחרו בנו לתפקיד החדש או שנזכה מקום ראשון בתחרות אבל יתכן שלא. אז, סביר להניח שנרגיש אכזבה. בשביל להימנע מאכזבה, אנחנו יכולים לבחור לוותר מראש על הקידום בעבודה ועל ההשתתפות בתחרות אבל לא נעשה את זה, כי אנחנו מבינים שאם נוותר על האפשרות להתאכזב, נפגע גם באפשרות שלנו להצליח. אז אנחנו שומרים על האפשרות שלנו להתאכזב.


גם לאנשים עם מוגבלות אנחנו שומרים על האפשרות הזאת?(קישור לסרטון)


אנשים עם מוגבלות רוצים ויכולים להתמודד עם אכזבה וכישלון כל עוד תהיה להם גם את האפשרות להצלחה. הזכות להצלחה והזכות לאכזבה, מתקיימות זו בצד זו כחלק מחוויות החיים שלנו ואם נתייחס לאדם עם מוגבלות כ"חלש" שלא יכול להתמודד עם חוויות החיים וננסה לחסוך ממנו התמודדות עם אכזבה, נפגע גם בפוטנציאל שלו להצליח באותה חוויה.הזכות להתאכזב
.
Download • 1.72MB