• מעבר לקול

הכלה היא לא המרכיב העיקרי בשילוב חברתי


 

הכלה רגשית משרתת מרכיבים רחבים יותר כמו היכרות. היא אחד מהכלים שמשמשים אותנו לאינטראקציה, אבל היא תלויה בגורמים נוספים בשביל להתקיים בצורה מיטבית ולכן איננה המרכיב העיקרי.