• מעבר לקול

המודל לשילוב שוויוני במוסיקה

מאת: אורי שחרמדריך מעשי להקמת מקהלות משולבות;

רעיונות חברתיים וכלים מקצועיים בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית.מוגש למוסיקאים ולמסגרות פנאי


המודל לשילוב שוויוני במוסיקה-מדריך מעשי להפעלת מקהלה משולבת
.
Download • 1.18MB