• מעבר לקול

מחון התאמה למקהלה משולבת

כלי מקצועי להערכת היכולת והפוטנציאל של זמרים עם מוגבלות, להשתלב ולהצליח בפעילות מקהלהכיצד בנוי המחון

המחוון בוחן מיומנויות מוסיקליות וחברתיות ומציב לכל מיומנות דירוג נדרש - נמוך, בינוני או גבוה. ככל שהזמר צובר את הדירוג הנדרש ביותר מיומנויות, עולה מידת ההתאמה שלו לפעילות.

המחוון משקף את מידת הפוטנציאל של הזמר להצליח באתגרים המוסיקליים והחברתיים במקהלה.


דוגמה למיומנויות במחוון


מיומנויות מוסיקליות וחברתיות במחון

תרומת המחון לשילוב חברתי

  • מתאים את פעילות המקהלה לזמר

  • מאפשר למנצחת ולזמר כלים לעבודה משותפת

  • מאפשר בסיס לאינטראקציה חברתית עם הזמרים הנוספים

  • מקדם היכרות מבוססת חוזקות

מחון התאמה למקהלה משולבת
.
Download • 949KB