• מעבר לקול

סרטון הדרכה - פתרונות לסיטואציות בחזרת מקהלה משולבת


 

זמרים עם מוגבלות במקהלה משולבת, זקוקים להנגשה של המרכיבים בחזרה. הסרטון מציג סיטואציות שונות בזמן חזרה וטכניקות שונות להנגיש אותן לזמרים.