• מעבר לקול

עקרונות מעשיים במקהלה משולבת

(מתוך המודל לשילוב שוויוני במוסיקה- אורי שחר)


עקרונות אלו מתווים את הבסיס להפעלת מקהלה/ הרכב משולבים. מטרתם, לצמצם עד כמה שניתן את משמעות הפער המובנה בשל הלקות ולאפשר לכל המשתתפים הזדמנות שווה להצלחה בפעילות.

האיור וההסברים הבאים מציגים את מסגרת העקרונות בהתאמה לפעילות במקהלה משולבת. ניתן בדומה להתאים אותם לפעילות משולבת בתחומים אחרים.
  1. תכנית חברתית מלווה - בשונה מפעילות שאינה משולבת, בה מתקיימת אינטראקציה חברתית בלתי אמצעית, זקוקים המשתתפים בפעילות משולבת להכוונה ולכלים מותאמים לתקשורת ואינטראקציה ביניהם. התוכנית החברתית תומכת בחוויה החברתית, מתווכת ומנגישה אותה למשתתפים ותורמת להטמעת תהליכים חברתיים כמו היכרות, הכלה ושינוי תפיסה. מרכיבים בתוכנית חברתית:

  2. רף מקצועי חברתי - הגדרת מסגרת כללית ליכולת המקצועית והחברתית של המשתתפים בפעילות המשותפת. הרף מהווה בסיס מקצועי לבחירת המשתתפים ותורם לגיבוש הקבוצה.

  3. התאמת מרכיבי הפעילות - בעוד שבפעילות לא משולבת יודעים המשתתפים להתאים עצמם למרכיבים המקצועיים של הפעילות, במפגש משולב נדרשת התאמה של מרכיבי הפעילות למשתתפים. התאמת המרכיבים לכל שלבי הפעילות ולניהול הכללי, תאפשר מסגרת פעילות נגישה לשתי קבוצות המשתתפים.

  4. פעימה קבועה - פעילות שבועית קבועה לאורך זמן, מאפשרת למשתתפים אימון באינטראקציה חברתית ותורמת להיכרות מעמיקה. אם תקיימו מפגש משולב אחד לחודש, תוכלו ליהנות מאוד, אך לא יתאפשר למשתתפים לקיים תהליך משמעותי של היכרות. היכרות טבעית מתקיימת על בסיס מפגשים תכופים וקבועים כמו בעבודה יום יומית או בלימודים

  5. סטנדרטיזציה גבוהה - צוות מיומן וציוד מקצועי ברמה גבוהה חשובים להצלחת כל פעילות. בפעילות משולבת הם תורמים גם לשינוי תפיסה ביחס ליכולות של אנשים עם מוגבלות להגיע להישגים מקצועיים וחברתיים. תוצרים מקצועיים איכותיים מעלים מודעות לקשר הישיר בין מידת ההשקעה המקצועית, להצלחה בתהליך השילוב החברתי. צוות מיומן, ציוד איכותי וכדומה, יתרמו להעברת מסר זה.

  6. מדדים משותפים להצלחה - מדדים משותפים להצלחה, כמו שיפור יכולת מקצועית או הופעות או תחרויות, מתקיימים בכל פעילות. עם זאת, בפעילות משולבת יש להם תפקיד נוסף מעבר להצלחה המקצועית וזאת ביצירת מסגרת פעילות שוויונית לכל המשתתפים.

  7. מספר משתתפים דומה בכל קבוצה - עיקרון זה עומד על הצורך ביחס מספרי דומה בין קבוצות המשתתפים כבסיס לאימון החוויה המשולבת להיכרות. למסת המאפיינים הקבוצתיים יש השפעה רבה על הצלחת התהליך להיכרות ולשינוי תפיסה. מיעוט מסת המאפיינים יתר על המידה באחת משתי הקבוצות, פוגעת בפוטנציאל להצלחת התהליך החברתי.

  8. מרכיבים תומכי שילוב - שימוש במדיה חברתית, יצירת שיתופי פעולה ושיח עם הקהילה הרחבה להעלאת מודעות הציבור לפעילות המשולבת ותרומתה לשילוב. לדוגמא: תחזוקה שוטפת לדף הפייסבוק והאינסטגרם, הקמת אתר למקהלה, הופעה באחד מאירועי הרשות, השתתפות בכנס מקהלות וכדומה.


תמיכת עקרונות המודל בחלוקה למטרות מקצועיות ולתהליך השילוב החברתי
עקרונות מעשיים בהפעלת מקהלה משולבת
.pdf
Download PDF • 292KB