• מעבר לקול

פיתוח קול חברתי - "מי זה שר"

תרגילי שירה לאימון תקשורת והכלה חברתיתמי זה שר לאימון אינטראקציה (1)
.pdf
Download PDF • 137KB