top of page
  • תמונת הסופר/תמעבר לקול

פיתוח קול לאנשים עם מוגבלות שכלית

בהרצאה נעסוק בהשפעת הלקות על מיומנויות מוסיקליות וחברתיות אצל אנשים עם מוגבלות שכלית ונציע אלטרנטיבה לשיטות הלימוד המקובלות, תכנים מותאמים ללימודי פיתוח קול ושירת מקהלה לאנשים עם מוגבלות שכלית. ההרצאה מתאימה למורים למוסיקה/ פיתוח קול/ מנחים במסגרות פנאי


מעבר לקול

bottom of page