top of page

פיתוח קול לאנשים עם מוגבלות שכלית

בהרצאה נעסוק בהשפעת הלקות על מיומנויות מוסיקליות וחברתיות אצל אנשים עם מוגבלות שכלית ונציע אלטרנטיבה לשיטות הלימוד המקובלות, תכנים מותאמים ללימודי פיתוח קול ושירת מקהלה לאנשים עם מוגבלות שכלית. ההרצאה מתאימה למורים למוסיקה/ פיתוח קול/ מנחים במסגרות פנאי

מעבר לקול

bottom of page