• מעבר לקול

תרגיל שירה - דו מז'ור בפעמות משתנות


תרגיל שירה לחימום קולי בחזרת מקהלה, שיעורי מוסיקה ופיתוח קול