• מעבר לקול

תרשים עזר לארגון הקולות במקהלה קהילתיתחלוקה לקולות/ העמדה במקהלה קהילתית

פריסה מימין לשמאל – זמרים lead, זמרות lead, קולות.תרשים עזר לארגון הקולות במקהלה קהילתית
.
Download • 295KB