• מעבר לקול

2 דוגמאות להנגשה חברתית בקבוצה/מקהלה משולבת

בשונה מפעילות שאינה משולבת, בה מתקיימת בין המשתתפים אינטראקציה חברתית בלתי אמצעית, במפגש משולב זקוקים המשתתפים להכוונה ולכלים מותאמים לתקשורת ואינטראקציה ביניהם. אנשי הצוות נדרשים לתווך ולהנגיש סיטואציות חברתיות במהלך הפעילות – בשיח, במקרה שאחד המשתתפים לא הבין משפט שנאמר, במצבי עומס רגשי ועוד - אנחנו מסבירים את הסיטואציה, כי היא לא מובנת למשתתפים.


אם לא ננגיש את הסיטואציה למשתתפים, אם לא נסביר אותה בהיבטים חברתיים, הם עלולים לתרגם אותה דרך החוויה של המוגבלות שהם רואים, דרך החריגות שהם מזהים.
חשיבות הנגשה חברתית בקבוצה משולבתdocx
.pdf
Download PDF • 133KB