top of page

הדרכות למורים, מנצחי מקהלות ומנחים בחוגי מוסיקה, הן מציעות כלים מעשיים לשילוב ילדים ובוגרים במקהלות והרכבי נגינה. ההדרכות כוללות התנסות מעשית וחומרי עזר.
לתוכן נוסף:  שיטת מעבר לקול מערכי מפגש חברתי

bottom of page