top of page

לקראת האירוע בשיתוף רכבת ישראל - מעבר לקול בראיון אצל גידי גוב

"כולם מדברים בשנים האחרונות על שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה, אולם לרוב מדובר במודלים שמבוססים על טיפול והתנדבות. במקהלות "מעבר לקול" הקונספט שונה: זמרים עם וללא מוגבלות שרים יחד, בתנאים שווים." 

"מעבר לקול מנסה לנפץ דעות קדומות" 

"יש בי אהבה - הקליפ הראשון של מקהלת מעבר לקול" 

"אשדוד מצטרפת למיזם המוזיקלי-חברתי מעבר לקול"

"הפנאי ברוב צורותיו בארץ אינו נגיש לאוכלוסיות מיוחדות"

"הקטע המצחיק הוא שאני מרגישה שלי יש יותר מוגבלות בדברים מסוימים."

"למיזם יצאו מוניטין כמי שמצליחים לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהביא קולות חדשים לקדמת הבמה." 

"בתחנת ההגנה בתל אביב שרו שלוש מקהלות מעבר לקול את IMAGINE של ג'ון לנון בתרגום דן אלמגור" 

"הגעתי כדי לתת מעצמי ואני יוצאת מקבלת."

"רציתי להקים מקהלה שתאפשר לזמרים עם וללא מוגבלות, להכיר אחד את השני בלי כל החסמים והדעות הקדומות ..."

bottom of page