top of page

מפגשים חברתיים במקהלה משולבת

בשונה ממקהלה שאינה משולבת, בה מקיימים הזמרים באופן טבעי אינטראקציה חברתית, זקוקים הזמרים במקהלה המשולבת לליווי חברתי. הליווי החברתי כולל מספר מרכיבים, ביניהם "מפגשים חברתיים". מפגש חברתי הינו כלי עזר למנצח, להשגת המטרות המוסיקליות בפעילות המקהלה - הוא תורם להיכרות בין הזמרים, מאמן אותם בתקשורת בין אישית, מגייס אותם לשיתוף פעולה ותורם לגיבוש זהות קבוצתית משותפת. המפגשים כוללים אינטראקציה, שיח משותף והעצמה אישית, ועוסקים בנושאים רלוונטיים לחוויה המשולבת: היכרות, מוגבלות, גבולות, חברות ועוד. ריכזנו עבורכן מספר מפגשים חברתיים שתוכלו בקלות להתאים לפעילות שלכן, גם במקהלות רגילות.  ניתן לפנות אלינו להדרכה מקצועית בנושא זה

לתוכן מקצועי נוסף בנושא: שיטת מעבר לקול פרק ב - תכנית חברתית מלווה  /  הדרכות למוסיקאים

bottom of page