top of page

 מיזם המקהלות "מעבר לקול" הוקם בשנת 2014 על ידי המוסיקאי אורי שחר במטרה לקדם היכרות בין אנשים עם וללא מוגבלות דרך שירת מקהלה.

הדף בהקמה

bottom of page