top of page

מעבר לקול התחיל את דרכו כמיזם חברתי מוסיקלי שייסד המוסיקאי אורי שחר בשותפות עם קרן שלם, במטרה לעודד היכרות טבעית בין אנשים עם וללא מוגבלות דרך שירת מקהלה. המיזם פעל בין השנים-2021 2015 במהלכן הוקמו 3 מקהלות משולבות בערים כפר סבא עכו ואשדוד ולקחו בו חלק מעל ל 120 זמרות וזמרים עם וללא מוגבלות. את המיזם ליוו אנשי צוות מתחומי הניהול, הליווי המוסיקלי והחברתי, אנשי סאונד, צילום, הקלטות, עריכות ועיצוב גרפי. המיזם זכה להצלחה רבה, בלט בעשייה מוסיקלית איכותית וזכה להכרה על תרומתו לשילוב במוסיקה. בשנת 2022 הסתיים המיזם ומעבר לקול הפכה לעמותה. מקהלות עכו ואשדוד המשיכו את פעילותן המוסיקלית במסגרת הרשות. מקהלת כפר סבא הפכה למקהלה הייצוגית ומנוהלת על ידי עמותת מעבר לקול. בנוסף, מכשירה העמותה מנחים לשילוב במוסיקה ומקדמת מחקר בתחום השילוב בפנאי. שיטת מעבר לקול - מודל ההפעלה והכלים המעשיים שפותחו במסגרת המיזם, מהווים כיום בסיס להקמת מקהלות חדשות ולהכשרת מנחים לשילוב במוסיקה. חזון מעבר לקול הוא לפתח "פנאי חברתי" לאנשים עם וללא מוגבלות המבוסס על החיבור הטבעי בין בני האדם על בסיס החוזקות והיכולות שלהם.

מקהלת אשדוד

מקהלת כפר סבא

מקהלת עכו