top of page

פעילות העמותה

עמותת מעבר לקול פועלת לשילוב אנשים עם מוגבלות דרך הקמת מקהלות משולבות ופיתוח כלים מעשיים לשילוב במוסיקה. העמותה מקיימת הדרכות למורים ומנצחי מקהלות ומפרסמת תכנים מקצועיים- מערכי שיעור מוסיקליים וחברתיים.

"המקהלה הייצוגית מעבר לקול" פועלת באזור השרון ומציעה לקהילה חוויית שירה מקצועית לצד עשייה חברתית. חזון מעבר לקול הוא לפתח "פנאי חברתי" לאנשים עם וללא מוגבלות המבוסס על החיבור הטבעי בין בני האדם על בסיס החוזקות והיכולות שלהם. 

bottom of page