top of page

שיטת מעבר לקול מאפשרת לכל האנשים בקהילה לשיר יחד במקהלה מקצועית אחת, כולל זמרים עם אוטיזם ולקות קוגניטיבית. היא מציעה תכנים וכלים מקצועיים שיעזרו למורים למוסיקה ומנצחי מקהלות לשלב אנשים עם מוגבלות בהרכבי שירה ונגינה. השיטה פותחה על ידי צוות מקצועי מתחומי המוסיקה והחברה תוך התנסות והיכרות עם זמרים עם וללא מוגבלות במסגרת "מיזם מעבר לקול". היא כתובה כמדריך מעשי וניתן ליישם אותה גם במקהלות רגילות.  למידע על הדרכות

לוגו שקוף.png
©

 

 

שיטת מעבר לקול

להפעלת מקהלה קהילתית

 

 

 

 

תוכן העניינים (למעבר מהיר לחצו על שם הפרק) 

פרק א - רקע: משילוב, לשילוב בפנאי, לשילוב במוסיקה

 

פרק ב - עקרונות מעשיים

1. תכנית חברתית מלווה

2. רף מוסיקלי חברתי

3. התאמת מרכיבי הפעילות

4. פעימה קבועה

5. סטנדרטיזציה גבוהה

6. מדדים משותפים להצלחה

7. מספר זמרים דומה בכל קבוצה

8. מרכיבים תומכי שילוב

 

פרק ג - שלבים בהקמת המקהלה

1. המשאבים הדרושים להקמת מקהלה משולבת

2. הכירו את השטח

3. הגדרת הפעילות

4. תכנית עבודה שנתית

5. פרסום

6. רגע לפני האודישנים

7. אודישנים

8. הצוות המקצועי

9. תרשים רצף להקמת מקהלה משולבת

 

פרק ד – מבנה החזרות וניהולן

1. היבטים מקצועיים

 

פרק ה – טפסים

1. טופס רישום זמרים לאודישן

2. טופס מחוון התאמה למקהלה קהילתית

3. טופס הרשמה למקהלה, כולל אישור צילום ופרסום

פרק א - רקע: משילוב, לשילוב בפנאי, לשילוב במוסיקה

 

שילוב חברתי

שילוב חברתי מתרחש לאורך ההיסטוריה בניסיון לגשר על פערים בין קבוצות שאופיינו בהדרה חברתית, לקבוצות שביססו את מעמדן כזרם המוביל. תהליכי השילוב מלווים בחקיקה, שינוי השיח הציבורי ומתן הזדמנויות שוות לחוויות חיים נורמטיביות מלאות. תהליכי שילוב חברתי שהצליחו כללו את המרכיב המוסדי לשוויון זכויות המתייחס להכרה תרבותית ושלטונית בשוויון זכויות ופועל לאפשור חוויות חיים שלא התאפשרו בעבר, ואת המרכיב האנושי להכלה רגשית המתייחס לתקשורת בינאישית ולהיכרות ולאמפתיה.

אמנת האו"ם בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שאושרה על ידי מדינת ישראל בשנת 2012, הביאה למאמץ מוגבר לארגון מסגרת חיים לאנשים עם מוגבלות, המבוססת על תפיסה חברתית לשוויון זכויות. אנשי מקצוע, רשויות וארגונים, פועלים לפיתוח שירותים לשילוב אנשים עם מוגבלות בתחומי הפנאי, הדיור, החינוך והתעסוקה.

ועדיין, נראה ששילוב אנשים עם מוגבלות מתורגם למתן האפשרות לחוויה שלא התקיימה עבורם בעבר (המרכיב המוסדי) ופחות למתן ההזדמנות השווה להצליח בה (המרכיב האנושי להכלה רגשית). התייחסות לשני המרכיבים הללו יחד (המוסדי והאנושי) יכולים להביא לשילוב נכון ומוצלח, ועל כך נשענת שיטה זו.

כיצד להאיר את החוזקות ולא את החולשות

כמו בתהליכי שילוב של קבוצות חברתיות אחרות לאורך ההיסטוריה, גם שילוב אנשים עם מוגבלות צריך להתבסס על ההון האנושי – היכולות,  הכישרונות והחוזקות שבנו. אך האם אנחנו יכולים באמת להתייחס לאדם מבלי להתייחס ללקות שלו? התשובה היא בוודאי שכן, שהרי מוגבלות היא לא דבר אבסולוטי. כשזמר עיוור שר, הלקות שלו לא באה לידי ביטוי ולכן באותו רגע נתון היא לא משמעותית ולא מבדילה אותו מאחרים. אם נתייחס אליו כעיוור, נעסוק בחולשה וננציח חשיבה שמתרגמת "עזרה לחלש" ככלי בשילוב. אך מה יקרה אם נתייחס אליו כזמר או נגן וירטואוז? האם לא יקל עלינו לרתום את הכישרון והחוזקה לשינוי תפיסה ביחס ליכולת שלו להצליח בפעילות? ואיך עושים את זה מול אנשים עם מוגבלות? שהרי הלקות מקשה עלינו בתקשורת עמם והחשיבה והכלים המסורתיים לשילוב אינם מספיקים. התשובה היא שגם כאשר הדרך לכך אינה ברורה, ספק אם יש לנו זכות להחליט ששילוב אנשים עם מוגבלות יהיה מבוסס על דרך שונה מהדרך לשילוב קבוצות חברתיות אחרות ולכן עלינו למצוא כלים מתאימים לשילוב אנשים עם מוגבלות, המבוססים על מיצוי והעצמת החוזקות שלהם.

 

יתרונות תחום הפנאי בשילוב

פנאי הינה חווית חיים שאנו בוחרים להיות בה מתוך רצון לעסוק בתחום שאנו אוהבים ומעוניינים להתפתח בו ועל פי רב, יהיה לנו את הכישרון לעסוק ולהצליח בו.  זאת ועוד, המדדים להצלחה בפעילות פנאי נקבעים גם על ידי המשתתפים ולא רק על ידי הגוף או המוסד המפעיל (בשונה ממקום עבודה או קורס אקדמי)  וניתן להתאים את הפעילות לצרכים וליכולות של כלל המשתתפים. מרכיבי פעילות אלה הם מרכיבים טבעיים בשילוב, המתקיימים בצורה מיטבית בתחום הפנאי ולכן הוא מקיים פוטנציאל גבוה מאוד לשילוב חברתי.

שילוב באמצעות מקהלה משולבת

בעזרת המוסיקה ניתן להעביר רגשות בצורה ישירה מלב אל לב, ושירה משותפת, מעניקה לזמרים הרגשת אחדות וקרבה מיוחדת וחזקה. אין אנשים שלא אוהבים מוסיקה ולכולנו יש את כלי הנגינה החשוב ביותר, שהוא הקול האנושי, שמאפשר לנו הנאה בשירה עם אנשים נוספים ללא צורך בהכשרה קודמת. שיטת מעבר לקול מתרגמת רעיונות חברתיים בשוויון זכויות, לפרקטיקה של הפעלת מקהלה. מקהלה משולבת (קהילתית) היא לא אדפטציה למקהלה שאינה משולבת. המטרות והמדדים שלה להצלחה שונים, לא בגלל שהיא לא יכולה להגיע להישגים מוסיקליים, אלא בגלל שיש בה תוכן נוסף, חברתי, שמקדם שילוב והיכרות בין קבוצות ואנשים שונים בחברה. מקהלה משולבת מציעה לקהילה פעילות פנאי שאינה מקדשת הישגיות כמדד עיקרי להצלחה אלא עוסקת בחיבור טבעי בין בני האדם על בסיס החוזקות והיכולות שלהם.

המוגבלות אינה מוחלטת, היא מתקיימת כשיש צורך בהון אנושי שאינו מצוי או חסר אצלנו ברגע נתון.

תחום הפנאי הנו בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לשילוב אנשים עם מוגבלות.

פרק ב – עקרונות מעשיים

לפני שנבין איך מקימים מקהלה משולבת, חשוב להכיר את העקרונות המעשיים עליהם מבוססת השיטה. מטרתם, לצמצם עד כמה שניתן את משמעות הפער המובנה בפעילות בשל הלקות, ולאפשר לכל הזמרים הזדמנות שווה לעשייה משותפת, קבועה, לאורך זמן ותחת מדדים משותפים להצלחה.

 

 
                                                               איור: עקרונות מעשיים במקהלה משולבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט העקרונות המופיעים באיור:

1. תכנית חברתית מלווה
בשונה ממקהלה שאינה משולבת, בה מקיימים הזמרים באופן טבעי אינטראקציה חברתית, זקוקים הזמרים במקהלה המשולבת לכלים חברתיים מותאמים לתקשורת בחזרות. מטרת התכנית החברתית היא לתמוך בפעילות המקצועית של המקהלה על ידי ניהול, הנגשה והטמעת תהליכים חברתיים תוך תיווך החוויה המשולבת לכלל הזמרים. לתכנית החברתית השפעה על כל מרכיבי הפעילות והיא שווה בחשיבותה לתכנית המקצועית. 
התכנית כוללת:


מפגשים חברתיים - מתקיימים בממוצע אחת ל 10 חזרות ומטרתם להעמיק היכרות בין הזמרים. המפגשים החברתיים מחזקים את הקשר בין הזמרים ותורמים לזהות ייחודית למקהלה ולגיבוש הקבוצה. התוכן למפגשים יכול להיות משחקי חברה, שימוש בתמונות ילדות או כל דבר שיעודד לאינטראקציה ושיח משותף.

תוכן חברתי מוסיקלי – שלבו אלמנטים של תקשורת בין אישית, בתרגילים לחימום ופיתוח קול. השתמשו בשפת גוף, הבעות פנים, תנועות המזוהות עם היכרות כגון לחיצת יד או מבט אחד לשני במהלך השירה, ליצירת מרכיב של אימון בתקשורת ואינטראקציה בין הזמרים, בנוסף לאימון המוסיקלי.

מעקב חברתי - שיחות אישיות עם זמרים, ניהול חברתי ברשתות חברתיות וסיכומי חזרות, יעזרו לכם להיות קשובים לחוויה האישית של הזמרים - כיצד תורמת להם המקהלה, האם ישנו קושי לאחד מהם וכדומה.

תיווך חברתי פעיל - תיווך החוויה המשולבת לשתי קבוצות הזמרים במהלך פעילות המקהלה –  לדוגמה בשיח בין זמרים או במקרה שאחד הזמרים לא הבין משפט שנאמר, או במצבי עומס רגשי – עבור כל אלה נדרשת התייחסות שיודעת להסביר את הסיטואציה ולתת מענה חברתי בזמן אמת.

 

2. רף מקצועי מוסיקלי חברתי 
הגדרת מסגרת כללית ליכולת המוסיקלית והחברתית של הזמרים לפעילות המשותפת. הרף מהווה בסיס מקצועי לבחירת הזמרים וגיבוש הקבוצה. (ראו "טופס התאמת רף מוסיקלי חברתי" בפרק ה').

3. התאמת מרכיבי הפעילות 

בעוד במקהלה "רגילה" יודעים המשתתפים להתאים עצמם למסגרת הפעילות, במקהלה משולבת נדרשת התאמת מרכיבי הפעילות למשתתפים. התאמת המרכיבים משלב הפרסום וגיוס הזמרים, דרך הפעילות השוטפת ועד הניהול הכללי, מאפשרת מסגרת פעילות מתאימה לשתי הקבוצות. לדוגמה: הגעה למסגרות הדיור לגיוס זמרים לאודישן בנוסף לגיוס דרך הפרסום העירוני, הוספת רכז חברתי למקהלה, התאמת תפקידי הקולות ליכולות הזמרים ועוד.

4. פעימה קבועה 

פעילות שבועית קבועה ולאורך זמן כבסיס לאימון המוסיקלי ולתרגול החוויה החברתית התורמת להיכרות מעמיקה. אם תקיימו מפגש משולב אחד לחודש, תוכלו ליהנות מאוד, אך לא יתאפשר לזמרים לקיים תהליך משמעותי של היכרות אחד עם השני. היכרות טבעית מתקיימת על בסיס מפגשים תכופים וקבועים כמו בעבודה יום יומית או בלימודים שבועיים באוניברסיטה.

5. סטנדרטיזציה גבוהה
צוות מיומן וחדר חזרות מאובזר ברמה גבוהה חשובים להצלחת כל מקהלה. במקהלה משולבת הם תורמים גם לשינוי תפיסה ביחס ליכולות של אנשים עם מוגבלות להגיע להישגים מוזיקליים וחברתיים. תוצרים איכותיים כגון הופעות, הקלטות וקליפים, מעלים מודעות לקשר הישיר בין מידת ההשקעה בפעילות המקצועית, להצלחה בתהליך השילוב החברתי. צוות מיומן, הגברה מתאימה, ציוד איכותי וכדומה, יתרמו להעברת מסר זה.
6. מדדים משותפים להצלחה
מדדים משותפים להצלחה, כמו שיפור יכולת השירה, הופעות והקלטות, מתקיימים בכל פעילות פנאי. עם זאת, במקהלה משולבת יש להם תפקיד נוסף מעבר להצלחה המוסיקלית, וזאת ביצירת מסגרת פעילות שוויונית לשתי קבוצות הזמרים.
7. מספר זמרים דומה
עיקרון זה עומד על החשיבות ביחס מספרי בין זמרים עם וללא מוגבלות, שיהווה בסיס לאימון תקשורת ואינטראקציה. מיעוט משמעותי במסת המאפיינים באחת משתי קבוצות הזמרים יקטין את הפוטנציאל לכך.
8. תומכי שילוב
שימוש במדיה חברתית, יצירת שיתופי פעולה ושיח עם הקהילה להעלאת מודעות לפעילות המקהלה ותרומתה לשילוב אנשים עם מוגבלות. לדוגמא: תחזוקה שוטפת לדף הפייסבוק והאינסטגרם של המקהלה, הקמת אתר למקהלה, הופעה באירועי הרשות, השתתפות בכנס מקהלות וכדומה.
                                                 תרומת העקרונות המעשיים בחלוקה למרכיבים מקצועיים/ חברתיים
 
 
 

 

פרק ג – שלבים בהקמת המקהלה

 

1. המשאבים הנחוצים להקמת מקהלה משולבת
להפעלת מקהלה משולבת נדרשים ידע מקצועי ייחודי, מימון מתאים, כוח אדם והיקף זמן גדולים מהנדרש לפעילות פנאי מקבילה שאינה משולבת:

ידע - גם אם צברתם ניסיון בהנחיית מקהלות, עדיין תזדקקו להכשרה מתאימה להנחיית מקהלה משולבת. הצטרפו למקהלה פעילה ולמדו כיצד היא עובדת או הירשמו לקורס הכשרה בתחום.

מימון - כל מקהלה מקצועית (גם מקהלה שאינה משולבת) זקוקה למימון חיצוני על מנת לאפשר לזמרים פעילות איכותית. המימון כולל עלויות צוות מקצועי מיומן, עלויות תפעול שונות - הסעות, הגברה, צילום וכדומה. יתכן ותידרשו לחבור לגוף מממן לתמיכה בפעילות, מימון פעילות משולבת על בסיס השתתפות הזמרים בלבד אינו ישים.

כוח אדם - צוות מקצועי ומיומן מורכב ממנצח ומנהל מקהלה, רכז חברתי ופסנתרן.

זמן - נדרש זמן על מנת למצב מקהלה משולבת כפעילות קבועה במרחב הפנאי הכללי, היות והיא מציעה חווית פעילות שאינה מוכרת ומקובלת פחות בפנאי הנורמטיבי.

2. הכירו את השטח

פעילות משולבת באזור - בדקו האם קיימת מקהלה או פעילות משולבת אחרת באזורכם. במידה ומתקיימת פעילות כזאת, כדאי להגיע ולהתרשם, יתכן ותמצאו הזדמנויות לעשייה ולשיתופי פעולה שלא חשבתם עליהן. במקום שאין פעילות כזו גובר הסיכוי שיהיה לה ביקוש ונכונות לעזרה מצד הרשות המקומית. 

שותפים טבעיים לשילוב - השותפים הטבעיים להקמת פעילות משולבת הם מרכזי המוסיקה והפנאי, משרדי הרווחה והקהילה ברשויות, ארגוני שירות לאנשים עם מוגבלות, עמותות, קרנות וארגונים חברתיים. פנו אליהם להצגת הרעיון. ניסיונם ועזרתם של השותפים הטבעיים במיפוי פעילויות הפנאי הקיימות, תמקד אתכם למציאת פעילות העונה בצורה מיטבית על צורכי הקהילה.

3. הגדרת הפעילות

אפיון המקהלה - השתמשו במידע שאספתם לכתוב את המאפיינים למקהלה: קהל היעד, מאפייני מוגבלות, מספר המשתתפים וגילאים.

 

קביעת רף מקצועי מוסיקלי חברתי -  עליכם לקבוע את הרמה המוסיקלית והיכולת החברתית שיהוו את הבסיס לפעילות המשותפת:

מיומנויות מוסיקליות - שמיעה וקצב, יציבות טונאלית, דיוק שפתי (דיקציה).

מיומנויות חברתיות: רמה שפתית, יכולות תקשורת ועבודה בקבוצה, ארגון, קשב, יכולת ניהול עצמי.  
מקום וציוד מתאימים - חשבו מה המקום המתאים ביותר לחזרות המקהלה שלכם. כיוון שאנו עוסקים במוסיקה, מומלץ להשתמש בחדר גדול במרכז המוסיקה, בקונסרבטוריון, או במתנ"ס המקומי. בכל מקרה, הימנעו ממקומות שאינם מיועדים לפעילות מוסיקלית או לפעילות פנאי נורמטיבית. החדר צריך להתאים בגודלו למספר הזמרים, עם אקוסטיקה טובה, פסנתר אקוסטי או חשמלי מקצועי, מערכת שמע טובה, מיזוג, כיסאות וגישה נוחה לשירותים. מטבחון לשימוש הזמרים בהפסקה הוא יתרון משמעותי לאינטראקציה חברתית.  
תחבורה - בחרו מקום עם תחבורה ציבורית נוחה (אנשים עם מוגבלות אינם נוהגים) ובדקו שיש חנייה עבור הזמרים שמגיעים ברכב.
שעות החזרות ותדירותן - אנשים עם מוגבלות ואנשים ללא מוגבלות עובדים עד שעות אחר הצהריים ולכן מומלץ לקיים חזרה בין השעות 18.00-20.00 בערב. כמו בכל פעילות בה נדרש מפגש ואימון קבועים, מומלץ לקיים חזרה אחת בשבוע.
4. תכנית עבודה שנתית
כתבו תכנית עבודה שנתית למקהלה. תוכלו להציג אותה בפני השותפים הטבעיים כהסבר לעשייה ולגיוס מימון לפעילות. בעזרתה תוכלו לשמור על מסגרת הפעילות המתוכננת ולהתקדם על פי התכנון, למימושה. תכנית העבודה צריכה לכלול את ההיבטים הבאים – חזון, מטרות ויעדים, תקציב, לוחות זמנים לביצוע, תכנית מקצועית ותכנית חברתית מלווה.
5. פרסום
מה לפרסם - הפרסום צריך להעביר את המסר בצורה קצרה וקולעת. רשמו למי מיועדת המקהלה (רשמו את המאפיינים החברתיים) והזמינו זמרים לאודישן. ציינו מיקום ושעות לאודישן והוסיפו פרטי התקשרות שלכם או של הרכז החברתי, לשאלות ולהרשמה. הוסיפו פרטים  על גובה התשלום, טווח הגילאים וכדומה וצרפו תמונה רלוונטית.
היכן ואיך לפרסם - פנו ל"שותפים הטבעיים" ברשות ובארגונים ובקשו עזרתם בעיצוב ופרסום הפלייר. פרסמו באתר הרשות העירונית, במרכזי התרבות והפנאי וברשתות החברתיות. בדקו אפשרות לפרסום כתבה על המקהלה החדשה בעיתונות המקומית ובתחנות הרדיו האזוריות, בקשו עזרה בנושא מאגף הדוברות ברשות ומשרדי יחסי הציבור בארגונים. צרו קשר עם מרכזי יום ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות, ספרו על הפעילות והזמינו לאודישן הקרוב.
6. רגע לפני האודישנים 
ניהול נכון של האודישן יאפשר לכם לבחור את הזמרים המתאימים ביותר למקהלה. עשו זאת בהתאם לרף המוסיקלי חברתי ולקריטריונים שהגדרתם. התייחסו גם לנושאים הבאים:
כמות הזמרים והיחס המספרי ביניהם - השתדלו לגבש קבוצת זמרים עם וללא מוגבלות ביחס מספרי דומה ככל שניתן. לכמות הזמרים וליחס המספרי ביניהם השפעה על יכולת המקהלה לפעול באופן מיטבי להשגת מטרותיה המוסיקליות והחברתיות - מקהלה גדולה המונה 25 זמרים ומעלה, מאפשרת תפקידי קולות מגוונים ומפצה על היעדרות מקרית של חלק מזמריה, היא מיטבית לאינטראקציה חברתית ומקיימת נוכחות מרשימה בהופעות.
                               
 
                                בטבלה: השפעת מספר הזמרים בהיבטים המוסיקלי והחברתי

י

זמרי עוגן - מקהלה משולבת זקוקה ל 40-50 אחוז זמרי עוגן. אלה הם הזמרים שקיבלו ציון גבוה "ברף המוסיקלי-חברתי" וישמשו עוגן מוסיקלי בשירה לזמרים הנוספים. בדקו שיש לכם מספיק זמרי עוגן בקבוצה המתגבשת.

רפרטואר ומנעדים בשירה - הרפרטואר במקהלה משולבת מבוסס בעיקר על שירים מוכרים ובהתאמה לכך גם העיבודים לקולות, שאינם חייבים להיות כתובים בשיטה המסורתית בחלוקה למנעדים. ניתן להרכיב קבוצות מנעד - סופרן, אלט, טנור ובס, אך הדבר מורכב מאוד ואינו הכרחי.

השפעת הלקות על מיומנויות מוסיקליות - באופן כללי ניתן לומר שקיימת הנמכה של מיומנויות שמיעה, קצב ואלתור אצל אנשים עם מוגבלות ולכן תידרשו ל "רף המוסיקלי", לקביעת מסגרת מיומנויות מתאימה לכלל הזמרים. אדם עם מוגבלות, שאינו מתקשר, לא יתאים למקהלה משולבת שמקיימת אינטראקציה חברתית משמעותית. באותה מידה, אדם ללא מוגבלות, שמזייף, לא יתאים גם הוא למקהלה כי הוא יפגע ברמה המקצועית שלה. לכן, חשבו מה הרף המוסיקלי חברתי שיאפשר לכלל הזמרים לפעול יחד.   

אישור צילום ופרסום - תרצו בוודאי לפרסם ולשווק את פעילותכם בהמשך הדרך. לשם כך תזדקקו לאישורי צילום ופרסום מכל הזמרים. בשלב האודישן זכרו ליידע על כך גם את הזמרים עם המוגבלות וגם את ההורים/ מנהלי מסגרות דיור. לאחר שהוקמה קבוצת הזמרים, העבירו להם טופס צילום פרסום לחתימה המאשרת את הסכמתם (ראו "טופס הרשמה למקהלה" בפרק ה').

7. אודישנים

שיחה מקדימה - שיחת הטלפון הראשונה עם הפונים בעקבות הפרסום, חשובה מאוד. התקשרו טלפונית גם לאלה שפנו במייל או בהודעת טקסט. בין אם הפונים ללא מוגבלות, עם מוגבלות, הורים או אנשי הצוות המקצועי במסגרות הדיור, עם כולם חשוב לעבור על פרטי הפעילות כפי שפורסמו, לענות על שאלות ולבדוק את התאמתם לקריטריונים הבסיסיים - גיל, לקות ויכולת חברתית לעבודה בקבוצה. במידה והפונה מתאים ומעוניין להגיע לאודישן, מלאו את פרטיו ב"טופס רישום זמרים לאודישן" (ראו בפרק ה'), שבצו אותו לאודישן ובקשו שיכין שני שירים. במהלך השיחה בדקו כיצד שמעו הפונים על הפעילות - זהו מידע שיעזור להתאמת הפרסום בהמשך.  

כמה ימים לפני - הקפידו לקבל מראש את שמות השירים לביצוע מכל זמר שנרשם לאודישן וללמוד את הליווי עבורם. נוסף על כך, הביאו אתכם מספר שירים (קלים ומוכרים) למקרה שהשירים שנבחרו על ידי הזמרים לא יאפשרו לכם לקבוע את מידת התאמתם למקהלה.

מהלך האודישן - האודישן הוא פרטני. במיוחד אצל אנשים עם מוגבלות שכלית (אבל גם אצל זמרים ללא מוגבלות), מפגש ניטראלי ללא מלווים או בני משפחה יאפשר לזמרים להרגיש נוח יותר ולהגיע לתוצאות טובות. 20 דקות הן זמן מקסימלי לאודישן. הזמינו את הזמר לחדר בו מתקיים האודישן, במידה ויש עימו מלווים הכניסו גם אותם רק לשלב ההסבר. הציגו את עצמכם ואת הצוות, דאגו לאווירה נעימה וחברית, ספרו על המקהלה בקצרה וענו על שאלות. בסוף ההסבר בקשו מהמלווים להמתין בחוץ עד לסיום. עברו לשלב השירים, כאשר הפסנתרן אחראי על הליווי והרכז החברתי מתרשם באופן כללי מהזמרים. בשלב האודישן עזרו לזמרים (לא רק לזמרים עם מוגבלות) למצוא את הדרך לביצוע מיטבי, שנו סולם נגינה אם צריך, ועשו עמם תרגילי שמיעה וקצב. בדקו שהפתיח המוסיקלי לכל שיר ברור, ואם צריך, שירו אתם את התחלת השיר.

חשוב יותר: יציבות טונאלית, שמירה על מהירות וקצב, ניהול עצמי מול המנצח ולמידה בזמן אמת.

חשוב פחות: לזכור מילים בעל פה, דיקציה, מנעד צלילים רחב, גוון קול, נראות, קריאת תווים.

במהלך האודישן רשמו הערות ב"טופס התאמת רף מוסיקלי חברתי" (ראו בפרק ה'). הנחו את הזמרים בנועם ובאופן ברור במהלך ביצוע השירים ואם נדרש, בקשו מהם להפסיק או לחזור על קטע מסוים בצורה שונה וכדומה. בסיום, הסבירו לזמרים שתשובות יינתנו בימים הקרובים והזמינו את המלווים שבאו עימם להסבר נוסף. יתכן ויגיעו זמרים שאינם שרים ברמה הנדרשת. כבדו אותם ואת המאמץ שהשקיעו בהגעה לאודישן וקיימו אתם אודישן מקוצר באותו נוהל. לאחר 2-3 ימים החזירו תשובות לכולם, גם לזמרים שלא התקבלו.

8. הצוות המקצועי

אנשי הצוות נדרשים להתאים את תפקידם המסורתי לצרכים הייחודיים של הזמרים במקהלה ולעבור הכשרה מקצועית מתאימה. צוות מיומן יפעל בצורה מיטבית להשגת מטרות המקהלה ויתרום לתהליך האישי של הזמרים למיצוי עצמי על בסיס כישוריהם ויכולותיהם. במקהלה משולבת, הצוות מהווה  מודל פעיל לשילוב על ידי תקשורת מכבדת, פישוט לשוני והצבת הגבולות הנדרשים לכל חברי הקבוצה, לקיום פעילות מכבדת. ישנם שלושה בעלי תפקידים במקהלה: מנצח, פסנתרן ורכז חברתי.

המנצח ומנהל המקהלה - מנחה את הצוות והזמרים בחזרות, אחראי על התוכן המוסיקלי, בחירת השירים, תרגילים וכדומה. אחראי על לימוד השירים ותפקידי הקולות, ניהול החזרה, שמירה על מבנה החזרה ומסגרת הזמן. נוסף על כך, אחראי מנהל המקהלה על יישום כל מרכיבי תכנית העבודה והובלת הצוות המקצועי.

 

הרכז החברתי - מלווה את הזמרים באופן אישי וקבוצתי בחזרות ואחראי להפעלת התכנית החברתית. ההיכרות של הרכז החברתי עם המשתתפים צריכה להיות מעמיקה כדי שיוכל לזהות סימנים מקדימים למצבי משבר ולתת מענה מתאים. הרכז אינו צופה מהצד אלא משתתף פעיל יחד עם הזמרים, מקשיב ל"קול" הקבוצתי ומשמיע אותו מול המקהלה והצוות. הרכז מנהל מעקב חברתי, כותב סיכומי חזרות, מנהל שיחות אישיות עם זמרים במהלך השבוע ודואג להחזקת המערך החברתי מול הזמרים, המשפחות ומסגרות הדיור.

 

פסנתרן המקהלה - מלווה בנגינה בחזרות, הקלטות והופעות. מסייע למנצח בהעברת ולימוד השירים ואחראי על עיבודים קוליים. הלווי המוסיקלי במקהלות משולבות דורש יכולת הקשבה גבוהה לצרכי הזמרים, יצירתיות, ויכולות נגינה גבוהות בזמן אמת - שינוי סולם, תיקונים מלודיים וכדומה.

9. תרשים רצף להקמת מקהלה משולבת

למוסיקאים עם ניסיון בהנחיית מקהלות "רגילות", מפורטים בו שלבי הקמת המקהלה על פני 12 חודשים

Crop image project (1)_edited.jpg

המוגבלות אינה מוחלטת, היא מתקיימת כשיש צורך בהון אנושי שאינו מצוי או חסר אצלנו ברגע נתון.

Crop image project_edited.jpg

פרק ד - מבנה החזרות וניהולן

 

 

החזרות במקהלה מאפשרות אימון להיכרות ואינטראקציה חברתית בנוסף לעשייה המוסיקלית ובהקשר זה יש בהן פוטנציאל גבוה לשילוב, יותר מפעילויות שאינן קבועות כגון הופעות או הקלטות. על מנת לקיים חזרות מקצועיות לאורך זמן נדרשת התאמה של מרכיבי החזרה לזמרים ובניית setting לחוויה מהנה ומלמדת לכולם. ההיבטים המקצועיים בפרק שלפניכם נבנו תוך התייחסות ליכולות ולצרכים של כלל הזמרים במקהלה משולבת.    

 

1. חימום ופיתוח קול
חימום קולי בתחילת החזרה כולל את תרגול מיומנויות השירה החשובות ביותר במקהלה משולבת: דינמיקה, מודעות למשך הצליל, דיקציה והבנת הפעמה והמשקל המוסיקלי. מרכיבים אלה דורשים אימון קבוע בחזרות ומהווים את הבסיס לתרגול הקולי. פיתוח טכניקה, אימון למנעדים וגוון קולי, מהווים חלק קטן יחסית באימון הקולי כיוון שהם מורכבים מאוד ללמידה אצל זמרים עם מוגבלות ובנוסף, הם אינם תנאי ליכולת המקהלה להגיע לתוצרים איכותיים.

 

2.הגשה וביצוע 

בנוסף לתרגול הקולי, מתקיימים תרגילים לאימון "הגשת שיר", הכוללים תרגול לקשר עין עם הקהל, אימון לדינמיקה רגשית ולתקשורת עם המנצח, הפסנתרן והזמרים הנוספים.

3. המקפצה
חלק אחרון בחזרה, משמש להעצמה אישית דרך שירת סולו לפני כל המקהלה - הזמר שר מול הזמרים, מקבל מהם משוב בונה על ההגשה ואופן הביצוע ולאחר מכן שר שוב את השיר בהתאם למשוב שקיבל.

4. תפקיד המנצח ומיקומו מול המקהלה
בנוסף להנחיה לקצב ומהירות הביצוע, עיקר הניצוח במקהלה משולבת נועד להנחות את הזמרים לקשר עין עם המנצח ולאופן ההגשה בהתייחסות לדינמיקה, כניסות, הפסקות ונשימות. תנועות המנצח צריכות להיות פשוטות וברורות, אך בנוסף לתנועות הניצוח המסורתיות, קיימות תנועות שמטרתן להסב את תשומת לב הזמרים להנחיות הביצוע. על מנת לקיים זאת, נדרש המנצח להשתמש בכל המרחב שבינו לבין הזמרים - להתקרב ולהתרחק על פי הצורך, ואף להגדיל או להגזים את תנועות הניצוח. 

 

5. הצעה לחלוקה לקולות/ העמדה במקהלה משולבת

פריסה מימין לשמאל: זמרים קול ראשון/ זמרות קול ראשון/ קול א/ קול ב

 

6. בחירת השירים ותפקידי קולות
השירים ותפקידי השירה צריכים להיות מותאמים ליכולות הזמרים. שירים מורכבים וקשים לביצוע, עם קצב משתנה או מבלבל, לרוב אינם מתאימים למקהלה משולבת. תפקידי שירה הנשענים על סינקופות מרובות ומשקלים משתנים לא יתאימו לזמרים, ולכן בחרו שירים עם משקלים ותפקידי שירה ברורים. תפקידי קולות יתאימו בעיקר ל"זמרי עוגן" במקהלה משולבת. בחירת הזמרים לתפקידים מבוססת על יכולתם לשיר קול נוסף מבלי להתבלבל ופחות על המנעד הטבעי שלהם.

 

7. מבנה החזרה (setting)
מטרת החזרות לקדם את תכנית העבודה המוסיקלית והחברתית של המקהלה. מבנה נכון של החזרה יתמוך במטרות אלו, ויאפשר לזמרים אינטראקציה משמעותית בצד עשייה מוסיקלית מקדמת.

 

 

                                        בטבלה: מבנה חזרה מותאם למקהלה קהילתית/ משולבת

 

ב

המחשבה שאנשים עם מוגבלות לא יכולים או לא רוצים להתמודד עם אתגר מקצועי - מקומה מחוץ לחדר החזרות

תרשים עזר לארגון הקולות במקהלה קהילתית_edited.jpg
טבלה מבנה החזרה_edited.jpg

פרק ה - אמצעי עזר  

        טופס רישום זמרים לאודישן

                                                  מחוון התאמה למקהלה קהילתית

                                                דוגמה לטופס הרשמה למקהלה כולל אישור צילום ופרסום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טופס רישום זמרים לאודישן_edited.jpg
מחוון התאמה למקהלה משולבת 29.9_edited.jpg
טופס הרשמה למקהלה ואישור פרסום_edited.jpg
bottom of page