top of page

איך לקבל זמר עם מוגבלות למקהלה

ללמוד לזהות את היכולות המוסיקליות והחברתיות של זמר עם מוגבלות ולאמוד את הפוטנציאל שלו להשתלב במקהלה


מטרה: הכרת כלים מדויקים לעזרה בתהליך מיון וקבלת זמרים עם מוגבלות למקהלה מה לומדים: להשתמש ב"מחוון לקבלת זמר עם מוגבלות למקהלה", SETTING לאודישן לזמרים עם מוגבלות


bottom of page