top of page
  • תמונת הסופר/תמעבר לקול

מפגש חברתי בנושא: הקשבה ותשומת לב

המפגש החברתי הינו כלי עזר למנצח, להשגת המטרות המוסיקליות בפעילות המקהלה. מומלץ לקיים מפגש חברתי כל 8-10 חזרות.


הקשבה ותשומת לב
.docx
הורידו את DOCX • 106KBהקשבה ותשומת לב
.
הורידו את • 193KB

מפגש חברתי בנושא: הקשבה ותשומת לב


מטרות: לעורר מודעות ל "הקשבה ותשומת לב", בתקשורת עם האחר ולתרגל בעזרתם שיח בין הזמרים- מה זו תשומת לב/ עד כמה אני מקשיב לאחר/ אין אני מעוניינת שיקשיבו לי

זמן המפגש: 50 דקות

הכנות למפגש: מדבקות לב כמספר הזמרים/ משתתפים

ארגון המפגש: ישיבה במעגל (על כיסאות) + שני כיסאות באמצע, פונים אחד כלפי השני

טבלת מבנה המפגש:


מהלך המפגש


1. פתיחה דרך שיח מונחה

2. פעילות מעשית
יושבים במעגל, המנחה מבקשת משני זמרים לשבת אחד מול השני בכיסאות שבאמצע המעגל. המנחה מחלקת משימות לשני הזמרים, הזמרים במעגל הגדול מקשיבים. סבב ראשון: משימות "תשומת לב" מטרתן לעורר מחשבה: עד כמה אני שם לב לאחר/ סוגי תשומת לב- לפרטים חיצוניים, מצב רגשי, תחושות

משימה לזמר ראשון: לעצום עיניים ולתאר מה לובש הזמר שיושב מולו משימה לזמר שני: (כשהזמר הראשון סיים) לתאר מה הזמר הראשון מרגיש שיח משותף: בסיום המשימות, המנחה יכולה להפנות שאלות ליושבים המעגל או להסביר בעצמה את ההיבטים ב"תשומת לב" שבאו לידי ביטוי במשימות (עד כמה אני שם לב לאחר/ תשומת לב לפרטים חיצוניים/ מצב רגשי/ תחושות...)


המנחה מבקשת מזוג נוסף להתיישב באמצע המעגל


סבב שני: משימות "הקשבה" מטרתן לעורר מודעות ל "הקשבה" ככלי לתשומת לב/ כלי בתקשורת/ מתי אני רק שומעת ומתי אני גם מקשיבה/


משימה לזמר ראשון: לספר סיפור כלשהו לזמר שיושב מולו (מקרה שקרה/ סדרה שצפה בה/ טיול שהשתתף בו). המנחה מבקשת מכולם להקשיב לזמר הראשון שמספר את הסיפור


הפסקה מודרכת: בסיום הסיפור מפנה המנחה למשתתפים שאלות לחשיבה (לא הכרחי שיח משותף) האם הצלחנו באמת להקשיב לסיפור ? איזה מחשבות יש לנו בראש כשאנחנו מקשיבים למישהו אחר? למשל : אה! גם לי זה קרה../ למה היא עשתה את זה?/ אני לא הייתי עושה את זה../ מתי ההפסקה... המשך המשימה: הזמר הראשון מספר שוב את הסיפור, אבל הפעם הזמר השני אומר את כל מה שעולה לו בראש תוך כדי. הפעם מבקשת המנחה מהזמרים במעגל להקשיב לזמר השני.

שיח משותף: בסיום המשימה, המנחה שואלת את המשתתפים: איך זה מרגיש כשמישהו מתפרץ ככה לדברים שלכם? מטרת השיח: לשים לב לתחושות שאנחנו מרגישים כאשר לא מקשיבים לנו- חוסר תשומת לב/ לא מכבד/ חוסר אכפתיות


סבב שלישי: מדבקות תשומת לב הכנות: מחלקים לכל זמר/ משתתף מדבקת לב מנחה: "כשאנחנו מרוכזים במחשבות שלנו, אנחנו מתקשים להקשיב לאחר. בשביל להקשיב נכון, אנחנו צריכים להקשיב בתשומת לב, לפנות מקום להקשבה." המנחה ניגשת אל אחד הזמרים או אנשי הצוות, נותנת לו מדבקת תשומת לב ואומרת לו: מהיום אני מקשיבה לך ביתר תשומת לב.

אפשרויות לסיום ה "משימות": 1. המשתתפים מתחלקים לזוגות וחוזרים על פעולת המנחה- נותנים/ מדביקים את המדבקה על בן הזוג ומתחייבים בפניו "מהיום אני מקשיב/ה לך ביתר תשומת לב. 2. לעשות סבב בין הזמרים כשכל זמר מתחייב בפני הקבוצה למה הוא מקדיש יותר תשומת לב מעתה.


3. סיכוםמשפט סיום: כשאנחנו יותר קשובים אנחנו זוכרים יותר טוב מילים, מנגינות. כשאנחנו מקשיבים אנחנו מעניקים מעצמנו לאחר, מכירים אותו יותר טוב והוא יכול להרגיש שהוא סומך עלינו, שאנחנו מכבדים אותו ושיש לו חבר.

Comments


bottom of page