top of page

פרויקט המקהלות המשולבות הוקם על ידי המוסיקאי אורי שחר וקרן שלם, במטרה לקדם שילוב בין אנשים עם וללא מוגבלות, דרך שירת מקהלה בפעילות פנאי. בשנת 2015 הוקמה המקהלה הראשונה בכפר סבא ולאחר שנתיים הוקמו שתי מקהלות נוספות בערים אשדוד ועכו. הפרויקט פעל בין השנים 2015-2021 ולקחו בו חלק מעל ל 120 זמרות, זמרים ואנשי צוות עם וללא מוגבלות.

 

הרעיון של שחר היה להקים מקהלה עם מספר דומה של משתתפים עם וללא מוגבלות ולהפעיל אותה בדרך שתאפשר להם היכרות טבעית שתהיה מבוססת על עשייה משותפת ועל החוזקות שלהם בשירה. לצורך זה פיתח שחר מודל להפעלת מקהלה משולבת (קישור למודל לשילוב שוויוני) שכלל התאמה של מרכיבי הפעילות והנגשת התכנים המוסיקליים לכלל הזמרים באופן שאפשר פעילות בחווייה שוויונית תחת מדדים משותפים להצלחה לכל המשתתפים.

 

המקהלות זכו להצלחה רבה בפעילות המוסיקלית ולהכרה רבה על פועלן החברתי והמקצועי בשילוב. במשך שנות פעילותן, שמרו המקהלות על עשייה מקצועית - קיימו חזרות קבועות, קיימו הופעות וקדמו שיתופי פעולה עם הקהילה. מודל ההפעלה והכלים המעשיים שפותחו בפעילות, היוו בסיס להשתלמויות וקורסים בנושא השילוב, למורים וסטודנטים במוסיקה ובטיפול במוסיקה.


מקהלה משולבת היא לא אדפטציה של מקהלה שאינה משולבת. המטרות והמדדים שלה להצלחה שונים, לא בגלל שהזמרים בה לא יכולים להגיע להישגים
מוסיקליים, אלא בגלל שיש בה תוכן נוסף, חברתי, שמקדם שילוב והיכרות. יש לה זהות עצמית משלה שתורמת לחוויית פעילות ייחודית. מקהלה משולבת מציעה מוצר פנאי חברתי - פעילות פנאי שמקדמת היכרות בין אנשים עם מאפיינים חברתיים שונים. זוהי פעילות שאינה מקדשת הישגיות כמדד עיקרי להצלחה אלא עוסקת בחיבור הטבעי בין בני האדם, על בסיס החוזקות והיכולות שלהם.

למעבר לצוות המקהלות
bottom of page